ระบบเลนส์ไมโคร Micro Lens
ระบบเลนส์มาโคร Macro Lens