หลอดฟลูออเรสเซนต์ กล้องจุลทรรศน์ Fluorescent Ring Lamp
หลอดไฟทั่วไป General Fluorescent Lamp