บริษัท วี เอส เค คอนซัมเมท จำกัด

กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ในปีพ.ศ. 2538 บริษัท วี เอส เค คอนซัมเมท จำกัด ได้เริ่มเปิดดำเนินกิจการด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดไฟพิเศษ เช่น หลอดสำหรับงานทางด้านโรงงานอุตสาหกรรม หลอดทางด้านการแพทย์ และต่อมาได้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ส่องสว่างทั่วไป  

ด้วยความมุ่งมั่น พากเพียร และบากบั่นกับการทำงานของทีมงานทุกคนที่ตั้งใจทำงาน ทั้งในด้านการพัฒนาสินค้า repliche orologi และการขยายฐานผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทฯ มีประสบการณ์และความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ จึงได้มีการขยายผลิตภัณฑ์ไปสู่ผลิตภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ อาทิเช่น กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานวัด กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานจุลชีวะ กล้องวงจรปิด (Watec) โคมไฟเลนส์ขยาย และอื่นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่งทีมงานไปทำการฝึกอบรมกับทางโรงงานโดยตรง  เพื่อฝึกฝนทักษะการซ่อมแซมและการบำรุงรักษา ทั้งนี้ โดยคำนึงผลการติดตามหลังการขายเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานจากการได้พบปะท่านลูกค้าหลากหลายอาชีพ และอุตสาหกรรม ทางบริษัทฯ จึงมีความมั่นใจ และความสามารถในการให้คำปรึกษา คำแนะนำสำหรับท่านลูกค้าที่จะเริ่มทำการติดตั้งและใช้งานเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์และสินค้าอื่นๆ อีกทั้งเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้งานง่าย และได้รับการปรับปรุงและออกแบบเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้งาน โดยส่วนหนึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จ ก็มาจากการให้ความไว้วางใจจากท่านลูกค้า  

ในโอกาสนี้ ทาง บริษัท วี เอส เค คอนซัมเมท จำกัด ต้องกราบขอบพระคุณท่านลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ด้วยดีเสมอมา