บริการของเรา

Get Your Microscope Repaired or Serviced. We will keep you up and running !!

ศูนย์บริการตรวจซ่อมกล้องจุลทรรศน์ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ อาทิเช่น ชุดไฟ ทีมงานวิศวกรของทางบรษัท วี เอส เค คอนซัมเมท จำกัด เป็นผู้มีประสบการณ์ และชำนาญในการซ่อม ทำความสะอาดเลนส์ การปรับหรือตั้งค่ากล้องจุลทรรศน์ ให้ถูกต้องและชัดเจน ทีมงานได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและได้รับวุฒิบัตรการอบรมจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง พร้อมกับมีอะไหล่สำหรับกล้องจุลทรรศน์บริการ

ขอบข่ายของการบริการ
รับโฟกัสให้มีความชัดเจนทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในเลนส์ปริซึมตั้งค่ากล้องจุลทรรศน์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสียหาย ซ่อมชุดไฟและงานอิเลคทรอนิคส์ต่างๆ

ขั้นตอนการบริการ
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการประเมินการซ่อมใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ท่านลูกค้านำกล้องจุลทรรศน์มาทำการตรวจด้วยตัวเองบริษัทฯจะประเมินราคา เมื่อลูกค้าตกลงจึงทำการซ่อมในกรณีที่ท่านลูกค้าต้องการให้ไปรับ/ส่งสินค้าจะมีค่าบริการในการขนส่ง

orologi replica