หลอดพิเศษ Special Lamp
หลอดไส้ ขั้ว BA9S
หลอดไส้ ขั้ว BA15S
หลอดไส้ ขั้ว BA15D
หลอดไส้ ขั้ว E10
หลอดไส้ ขั้ว E12
หลอดไส้ ขั้ว E14
หลอดไส้ ขั้ว E17
หลอดไฟ ขั้ว E27
หลอดไฟขั้วพิเศษ Special Base