Magnetic Rotating Base

 

ฐานแม่เหล็ก แบบชนิดหมุนได้ 

เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับวางชิ้นงานและสามารถ
หมุนเคลื่อนเพื่อทำการตรวจสอบชิ้นงานไปโดยรอบ