บริการฟรี สำหรับลูกค้าที่ต้องการชมการสาธิตกล้อง 


ทาง บริษัท วีเอสเค คอนซัมเมท มีบริการนำกล้องจุลทรรศน์ไปสาธิต และทดสอบกับชิ้นงานของลูกค้าถึงที่บริษัท เพื่อความมั่นใจก่อนการตัดสินใจซื้อ คุ้มค่าต่อการลงทุน และใช้งานได้ตรงตามความต้องการ

นี่คืออีกหนึ่งบริการที่เราใส่ใจต่อลูกค้า เพราะลูกค้าทุกคนมีความสำคัญต่อเราเสมอ