การเลือกซื้อ กล้องจุลทรรศน์ แบบสเตอริโอ กับ โคมไฟเลนส์ขยาย


โคมไฟเลนส์ขยาย ตัวเลขที่แสดงส่วนใหญ่ของเลนส์จะบอกหน่วยเป็น diopter
ส่วนกล้องจุลทรรศน์ ตัวเลขจะแสดงเป็นกำลังขยาย

ดังนั้น เรามาทำความเข้าใจกันดีกว่า แตกต่างกันอย่างไร

Diopter คือ หน่วยแสดงถึงกำลังหักเหแสงของเลนส์ เป็นกำลังของเลนส์ที่เมื่อมีแสงกระทบจะไป
โฟกัสภาพที่ห่างจากเลนส์นั้น ในกรณีที่ diopter สูงขึ้นเลนส์ก็จะมีความหนาและโค้งมากขึ้น
เราก็จะสามารถเห็นวัตถุที่ขยายใหญ่ขึ้น
เราสามารถคำนวณกำลังขยายได้โดยใช้สูตร คือ

กำลังขยาย = diopter / 4+1

เช่น   10 diopter / 4+1 = กำลังขยาย 3.5 เท่า

ส่วนกล้องจุลทรรศน์ จะบอกเป็นกำลังขยายโดยได้มาจาก

กำลังขยายของเลนส์วัตถุ X กำลังขยายของเลนส์ตา 

เช่น power 10x = Eyepiece10x X Objective Lens 1x

จากตารางที่แสดง ทีนี้ท่านลูกค้าก็จะสามารถเลือกใช้สินค้าที่เหมาะสมกับงานแล้วนะคะ